Windows 10 Pro Install

 
Installing Windows 10 Pro is many users’ choice and you may be the one.
Getting a Windows 10 Pro ISO file for installation is required. This post from MiniTool is written focusing on Windows 10 Pro ISO download & install. Let’s go to see what you should do. Windows 10 Pro is designed for businesses and it includes all the features of Windows 10 Home, as well brings additional powerful features. Windows Information Protection, BitLocker, Remote Desktop, Active Directory, a suite of tools for business use, and more are supported.

Windows 10 Pro offers simple, flexible management and simple, secure multifactor authentication, supports hardware-based defense against startup attacks, stops data leaks before they happen, etc.

To sum up, it is worth using.

Choose your configuration

Tip: If you want to know some differences between Windows 10 Home and Pro, you can read this related post - Windows 10 Home or Windows 10 Pro – Which One Is for You.

Jeśli wybierzesz system Windows 10, będą dostępne wszystkie wersje systemu Windows 10 z wyjątkiem wersji Enterprise. Więcej informacji na temat wersji Enterprise znajdziesz w witrynie Volume Licensing Service Center. Jeśli nie masz licencji, aby zainstalować system Windows 10, i nadal korzystasz ze starszego systemu, możesz kupić kopię tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/get-windows-10. Jeśli na tym komputerze był już instalowany system Windows 10, ale został odinstalowany, nie musisz wprowadzać klucza produktu. Twoja kopia systemu Windows 10 zostanie później aktywowana automatycznie na podstawie Twojej licencji cyfrowej. Gdy system Windows 10 będzie gotowy do zainstalowania, zostanie wyświetlone podsumowanie wybranych opcji oraz elementów, które zostaną zachowane podczas uaktualnienia. Wybierz pozycję Zmień elementy do zachowania, aby uzyskać możliwość wybrania ustawienia Zachowaj pliki osobiste i aplikacje lub Zachowaj tylko pliki osobiste. Możesz też wybrać opcję Nic, aby podczas uaktualniania nie zachowywać żadnych danych. Zapisz i zamknij wszelkie otwarte aplikacje i pliki, które mogą być uruchomione na komputerze. Gdy wszystko już będzie gotowe, wybierz opcję Zainstaluj. Instalowanie systemu Windows 10 może trochę potrwać, a komputer będzie kilka razy ponownie uruchamiany. Nie wyłączaj komputera. Make sure you have:. An internet connection (internet service provider fees may apply). Sufficient data storage available on a computer, USB or external drive for the download. A blank USB flash drive with at least 5 GB of space or blank DVD (and DVD burner) if you want to create media. We recommend using a blank USB or blank DVD, because any content on it will be deleted.